Cenník

Od čoho závisí cena za podklady bakalárskej práce?

Cena závisí od viacerých faktorov, ktoré zasahujú do cenotvorby. Je to najmä náročnosti témy ako aj termín dodania.

Bakalárske práce

Cena - vypracovanie podkladov bakalárskej práce
Eur 8.50 /str.

Diplomové práce

Cena - vypracovanie podkladov diplomovej práce
Eur 8.00 /str.

Rigorózne práce

Cena - vypracovanie podkladov rigoróznej práce
Eur 12.50 /str.

Atestačné práce

Cena - vypracovanie podkladov atestačnej práce
Eur 8.50 /str.

Seminárne práce

Cena - vypracovanie podkladov seminárnej práce
Eur 7.00 /str.

Ročníkové práce

Cena - vypracovanie podkladov ročníkovej práce
Eur 7.00 /str.

Štylistické úpravy

Cena - štylistické úpravy záverečných prác
Eur 2.50 /str.

Formátovanie

Cena - formátovanie vzhľadu záverečnej práce
Eur 2.00 /str.
 

Páči sa Vám cena za podklady záverečnej práce?

Ak ste sa rozhodli, že cena za vypracovanie podkladov záverečnej práce je pre Vás zaujímavá, tak už chýba len jeden krok, aby ste zvládli spracovanie Vašej záverečnej práce.

Objednávka