Najlepší autori

Autor #980

1. miesto
Registrovaný od
17.02.2015
Počet ukončených prác
365
Celkový počet bodov
155 bodov z 34 hodnotení

Autor #1217

2. miesto
Registrovaný od
21.03.2015
Počet ukončených prác
233
Celkový počet bodov
101 bodov z 21 hodnotení

Autor #1507

3. miesto
Registrovaný od
28.04.2015
Počet ukončených prác
89
Celkový počet bodov
36 bodov z 8 hodnotení

Autor #649

4. miesto
Registrovaný od
08.11.2014
Počet ukončených prác
148
Celkový počet bodov
33 bodov z 8 hodnotení

Autor #615

5. miesto
Registrovaný od
10.10.2014
Počet ukončených prác
95
Celkový počet bodov
25 bodov z 5 hodnotení

Autor #606

6. miesto
Registrovaný od
09.10.2014
Počet ukončených prác
47
Celkový počet bodov
25 bodov z 5 hodnotení

Autor #4596

7. miesto
Registrovaný od
23.11.2016
Počet ukončených prác
14
Celkový počet bodov
25 bodov z 5 hodnotení

Autor #2737

8. miesto
Registrovaný od
08.02.2016
Počet ukončených prác
14
Celkový počet bodov
25 bodov z 5 hodnotení

Autor #2074

9. miesto
Registrovaný od
13.11.2015
Počet ukončených prác
39
Celkový počet bodov
21 bodov z 6 hodnotení

Autor #981

10. miesto
Registrovaný od
17.02.2015
Počet ukončených prác
43
Celkový počet bodov
20 bodov z 4 hodnotení

Autor #2942

11. miesto
Registrovaný od
24.02.2016
Počet ukončených prác
55
Celkový počet bodov
18 bodov z 4 hodnotení

Autor #5482

12. miesto
Registrovaný od
15.03.2017
Počet ukončených prác
19
Celkový počet bodov
15 bodov z 3 hodnotení

Autor #6097

13. miesto
Registrovaný od
22.06.2017
Počet ukončených prác
12
Celkový počet bodov
15 bodov z 3 hodnotení

Autor #2645

14. miesto
Registrovaný od
02.02.2016
Počet ukončených prác
14
Celkový počet bodov
10 bodov z 2 hodnotení

Autor #6134

15. miesto
Registrovaný od
07.07.2017
Počet ukončených prác
11
Celkový počet bodov
10 bodov z 2 hodnotení

Autor #616

16. miesto
Registrovaný od
13.10.2014
Počet ukončených prác
8
Celkový počet bodov
10 bodov z 2 hodnotení

Autor #2670

17. miesto
Registrovaný od
03.02.2016
Počet ukončených prác
7
Celkový počet bodov
10 bodov z 2 hodnotení

Autor #2709

18. miesto
Registrovaný od
07.02.2016
Počet ukončených prác
6
Celkový počet bodov
10 bodov z 2 hodnotení

Autor #1859

19. miesto
Registrovaný od
01.10.2015
Počet ukončených prác
3
Celkový počet bodov
10 bodov z 2 hodnotení

Autor #4008

20. miesto
Registrovaný od
09.06.2016
Počet ukončených prác
27
Celkový počet bodov
9 bodov z 2 hodnotení

Autor #631

21. miesto
Registrovaný od
22.10.2014
Počet ukončených prác
10
Celkový počet bodov
8 bodov z 2 hodnotení

Autor #2104

22. miesto
Registrovaný od
18.11.2015
Počet ukončených prác
105
Celkový počet bodov
5 bodov z 1 hodnotenia

Autor #6302

23. miesto
Registrovaný od
12.09.2017
Počet ukončených prác
31
Celkový počet bodov
5 bodov z 1 hodnotenia

Autor #3129

24. miesto
Registrovaný od
07.03.2016
Počet ukončených prác
29
Celkový počet bodov
5 bodov z 1 hodnotenia

Autor #608

25. miesto
Registrovaný od
09.10.2014
Počet ukončených prác
24
Celkový počet bodov
5 bodov z 1 hodnotenia