Najlepší autori

Autor #980

1. miesto
Registrovaný od
17.02.2015
Počet ukončených prác
413
Celkový počet bodov
163 bodov z 36 hodnotení

Autor #615

2. miesto
Registrovaný od
10.10.2014
Počet ukončených prác
125
Celkový počet bodov
45 bodov z 9 hodnotení

Autor #649

3. miesto
Registrovaný od
08.11.2014
Počet ukončených prác
161
Celkový počet bodov
38 bodov z 9 hodnotení

Autor #1507

4. miesto
Registrovaný od
28.04.2015
Počet ukončených prác
89
Celkový počet bodov
36 bodov z 8 hodnotení

Autor #606

5. miesto
Registrovaný od
09.10.2014
Počet ukončených prác
57
Celkový počet bodov
30 bodov z 6 hodnotení

Autor #6097

6. miesto
Registrovaný od
22.06.2017
Počet ukončených prác
22
Celkový počet bodov
30 bodov z 6 hodnotení

Autor #5482

7. miesto
Registrovaný od
15.03.2017
Počet ukončených prác
23
Celkový počet bodov
25 bodov z 5 hodnotení

Autor #2737

8. miesto
Registrovaný od
08.02.2016
Počet ukončených prác
14
Celkový počet bodov
25 bodov z 5 hodnotení

Autor #4596

9. miesto
Registrovaný od
23.11.2016
Počet ukončených prác
14
Celkový počet bodov
25 bodov z 5 hodnotení

Autor #981

10. miesto
Registrovaný od
17.02.2015
Počet ukončených prác
48
Celkový počet bodov
20 bodov z 4 hodnotení

Autor #6134

11. miesto
Registrovaný od
07.07.2017
Počet ukončených prác
18
Celkový počet bodov
20 bodov z 4 hodnotení

Autor #2942

12. miesto
Registrovaný od
24.02.2016
Počet ukončených prác
55
Celkový počet bodov
18 bodov z 4 hodnotení

Autor #616

13. miesto
Registrovaný od
13.10.2014
Počet ukončených prác
10
Celkový počet bodov
15 bodov z 3 hodnotení

Autor #2225

14. miesto
Registrovaný od
02.12.2015
Počet ukončených prác
6
Celkový počet bodov
15 bodov z 3 hodnotení

Autor #6178

15. miesto
Registrovaný od
21.07.2017
Počet ukončených prác
25
Celkový počet bodov
10 bodov z 2 hodnotení

Autor #2645

16. miesto
Registrovaný od
02.02.2016
Počet ukončených prác
14
Celkový počet bodov
10 bodov z 2 hodnotení

Autor #2670

17. miesto
Registrovaný od
03.02.2016
Počet ukončených prác
7
Celkový počet bodov
10 bodov z 2 hodnotení

Autor #2709

18. miesto
Registrovaný od
07.02.2016
Počet ukončených prác
6
Celkový počet bodov
10 bodov z 2 hodnotení

Autor #1859

19. miesto
Registrovaný od
01.10.2015
Počet ukončených prác
4
Celkový počet bodov
10 bodov z 2 hodnotení

Autor #4008

20. miesto
Registrovaný od
09.06.2016
Počet ukončených prác
29
Celkový počet bodov
9 bodov z 2 hodnotení

Autor #631

21. miesto
Registrovaný od
22.10.2014
Počet ukončených prác
10
Celkový počet bodov
8 bodov z 2 hodnotení

Autor #2104

22. miesto
Registrovaný od
18.11.2015
Počet ukončených prác
109
Celkový počet bodov
5 bodov z 1 hodnotenia

Autor #6302

23. miesto
Registrovaný od
12.09.2017
Počet ukončených prác
44
Celkový počet bodov
5 bodov z 1 hodnotenia

Autor #3129

24. miesto
Registrovaný od
07.03.2016
Počet ukončených prác
30
Celkový počet bodov
5 bodov z 1 hodnotenia

Autor #6194

25. miesto
Registrovaný od
27.07.2017
Počet ukončených prác
28
Celkový počet bodov
5 bodov z 1 hodnotenia