Autor #5482


Dátum registrácie 15.03.2017
Počet ukončených prác 12

Niečo o mne

Som absolventom magisterského štúdia v odbore sociálna práca a preto mám skúsenosti s písaním seminárnych, bakalárskych i magisterských prác z tejto oblasti, ale aj z oblasti sociológie, sociálnej psychológie a príbuzných predmetov. Taktiež mám skúsenosti s prípravou, tvorbou, výberom vhodných metód a realizáciou sociálno-psychologického výskumu a so spracovaním štatistických dát, konkrétne v programe IBM SPSS Statistics. V neposlednom rade mám prehľad v oblasti citačných noriem, ktoré sú vyžadované pri písaní záverečných prác.

Ukončené práce

Dátum Typ práce Hodnotenie
22.01.2018 Ďalšie typy prác nehodnotené
22.01.2018 Iný typ - prosíme uveďte v zadaní nehodnotené
08.11.2017 Ďalšie typy prác nehodnotené
08.11.2017 Prezentácia nehodnotené
25.09.2017 Ďalšie typy prác nehodnotené
25.09.2017 Prezentácia nehodnotené
06.09.2017 Diplomové práce Spolupraca bola na viac ako vybornej urovni...maximalna spokojnost....
08.08.2017 Bakalárske práce nehodnotené
01.08.2017 Ďalšie typy prác nehodnotené
01.08.2017 Iný typ - prosíme uveďte v zadaní nehodnotené
15.07.2017 Bakalárske práce nehodnotené
10.07.2017 Ďalšie typy prác nehodnotené
10.07.2017 Iný typ - prosíme uveďte v zadaní nehodnotené
16.05.2017 Ďalšie typy prác nehodnotené
16.05.2017 Prezentácia nehodnotené
16.05.2017 Bakalárske práce Veľmi dobrá komunikácia. Rýchlosť, ústretovosť. Môžem len odporúčať :-)
24.04.2017 Diplomové práce nehodnotené
22.03.2017 Bakalárske práce nehodnotené