Autor #2225


Dátum registrácie 02.12.2015
Počet ukončených prác 6

Niečo o mne

Mám niekoľkoročné skúsenosti so spracovaním podkladov pre záverečné práce (od referátov, seminárnych prác, diplomových prác až po rigorózne a dizertačné práce) na témy z oblastí humanitných a sociálnych vied (psychológie, sociológie, sociálnej práce, pedagogiky, manažmentu ľudských zdrojov a i).

Okrem toho Vám vysoko kvalitne spracujem empirickú časť práce (pracujem so štatistickým programom IMB SPSS - parametrické, neparametrické testy, korelačná, regresná, faktorová analýza a i.).

V prípade kvalitatívne zameraného výskumu,  pracujem s programom Atlas.ti, ktorý slúži na analýzu kvalitatívnych dát. 

Ukončené práce

Dátum Typ práce Hodnotenie
04.05.2018 Ďalšie typy prác Veľmi dobrý spracovateľ.
04.05.2018 Príprava obhajoby Veľmi dobrý spracovateľ.
20.03.2018 Diplomové práce nehodnotené
06.02.2018 Bakalárske práce Bola som veľmi spokojná.
02.05.2017 Rigorózne práce Práca napísaná rýchlo a kvalitne, rozhodne odporúčam autorku, ak bolo nieco treba zmeniť, nebol žiadny problém :)
12.04.2017 Ďalšie typy prác nehodnotené
12.04.2017 Semestrálna práca nehodnotené
12.04.2016 Rigorózne práce Vynikajúca spolupráca, flexibilné reakcie na aktuálne požiadavky, veľké poďakovanie spracovateľovi.