Sme 100 % GDPR compliant

Vaše osobné údaje sú pre nás veľmi dôležité, môžete sa spolahnúť na to, že s nimi narábame striktne v súlade s predpismi o GDPR. 

  Čítať viac

Ochrana osobných údajov

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Abstrakt: Postrach bakalárskej práce?

Abstrakt: Postrach bakalárskej práce?

Úvodný obsah

Neoddeliteľnou súčasťou bakalárskej i diplomovej práce je aj abstrakt. Ako sa však správne píše, čo všetko má obsahovať a v čom sa líši od podobnej anotácie? Je vôbec šanca, že pre nás prestane byť dvojjazyčný abstrakt postrachom? Pomôžeme vám, aby ste sa obáv raz a navždy zbavili.

Abstrakt – o čom je?

Abstrakt je krátka výstižná charakteristika obsahu záverečnej práce. Jeho cieľom je teda čitateľa  stručne a vecne informovať o obsahu danej bakalárskej práce. Abstrakt sa následne zverejňuje aj v databázových systémoch, povinne sa uvádza v slovenskom jazyku, ale odporúčaná je aj verzia v jednom cudzom jazyku. Väčšina študentov preferuje anglický alebo nemecký jazyk.

Abstrakt by mal obsahovať meno autora, názov bakalárskej práce, druh záverečnej práce, názov vysokej školy, fakultu, katedru, meno školiteľa, stupeň odbornej kvalifikácie, rok odovzdania bakalárskej práce a počet strán práce.

Nasleduje krátky text, ktorý by nemal byť dlhší ako jedna strana. Daný text by mal obsahovať stručný opis témy, ktorou sa budete ďalej v práci zaoberať. Môžete uviesť, prečo ste si danú tému vybrali a prečo je aktuálna, prípadne čím je špecifická. Tiež je dobré uviesť cieľ, prípadne čiastkové ciele, ktoré ste si v práci stanovili. V krátkosti popíšete teoretickú aj praktickú časť práce a v samotnom závere abstraktu sa uvádza prínos danej problematiky a tiež možné využitie získaných výsledkov v praxi.

Za týmto textom nasledujú kľúčové slová. Ide o jedno alebo viacslovné termíny, ktoré najviac vystihujú tému Vašej záverečnej práce.

Umiestnenie abstraktu v texte bakalárskej práce

Najčastejšie býva abstrakt umiestnený na začiatku textu bakalárskej práce. Mala by to byť samostatná stránka bakalárskej práce s názvom "Abstrakt" a textom rovnakého formátu, ako zvyšok práce - riadkovanie 1,5 a zarovnanie do bloku. Odporúčaný typ písma je Times New Roman a veľkosť písma by mala byť prispôsobená zvyšku písma v práci- 12 alebo 14. Nadpis, podobne ako pri anotácii a ďalších úvodných častiach, nie je číslovaný. Strany abstraktu nie sú číslované.

 

Objednávka záverečnej práce

 

Vlastnosti abstraktu záverečnej práce

  • rozsah abstraktu v bakalárke by mal mať zhruba  do 500 slov, nemal by však presahovať jednu stranu
  • píše sa na samostatnú stranu
  • na samostatnú stranu sa tiež píše abstrakt v cudzom jazyku
  • obsahuje nečíslovaný nadpis "Abstrakt"
  • mal by byť umiestený na začiatku práce pred úvodom
  • píše sa v prítomnom čase
  • text by mal byť neprerušovaný v jednom odseku

Rovnako ako úvod, odporúčame písať abstrakt na záver. Bude to pre Vás jednoduchšie, pretože budete mať lepšiu predstavu o obsahu Vašej práce.

Veríme, že strach z písania abstraktu v diplomovej práci konečne pominul, ak by však predsa len čosi, pokojne nám napíšte, radi poradíme.

 

Objednávka bakalárky u nás