Sme 100 % GDPR compliant

Vaše osobné údaje sú pre nás veľmi dôležité, môžete sa spolahnúť na to, že s nimi narábame striktne v súlade s predpismi o GDPR. 

  Čítať viac

Ochrana osobných údajov

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Praktická časť v bakalárskej práci by mala obsahovať tieto veci

Praktická časť v bakalárskej práci by mala obsahovať tieto veci

Väčšina záverečných vysokoškolských prác sa delí na veľké množstvo kapitol, ktoré tvoria hlavné jadro práce. Tieto kapitoly sú však ešte v očiach autora rozdelené na dve časti – na teoretickú a praktickú. V teoretickej sa porovnávajú rôzne postupy a teórie, rozoberá sa použitá literatúra a tak ďalej. V nasledujúcom článku si hlbšie priblížime tú druhú, praktickú časť vašej práce. Čo všetko by mala obsahovať?

 

Úvodný obsah

Praktická časť bakalárky a váš vlastný výskum

V bakalárskej práci, diplomovej práci, rigoróznej práci, ale aj iných vysokoškolských záverečných prácach by mal byť aspoň v malej miere zastúpený váš vlastný výskum. Je jasné, že pri bakalárskej práce z nejakého humanitárneho odboru bude vlastný výskum minimálny, na rozdiel napríklad od rigoróznej práce z chémie, kde bude výskum tvoriť väčšinovú časť práce. Vždy by však aspoň nejaký výskum v práci jednoducho mal byť.

Metódy zberu a analýzy dát

Teoretické metódy zberu a analýzy dát popíšete v jednej z prvých kapitol, kde rozoberáte teóriu a metodológiu. V praktickej časti práce však nezabudnite rozpísať presný postup a pokojne aj rôzne bizarné skúsenosti zo skutočného terénneho zberu dát. Či už ste robili interview so starostom, s bezdomovcami, alebo ste počítali slnečné dni v nejakej geografickej oblasti, celý tento proces riadne zdokumentujte (pokojne aj s fotografiami).

Samotné analýzy, výpočty a úvahy

Keď máte dáta nazbierané, je potrebné ich spracovať. Či už len učesať a sformátovať text, alebo skutočne vykonať výpočty, vypracovať grafy a tabuľky. Toto všetko je súčasťou praktickej časti záverečnej práce. Teóriu spracovania dát spomeniete aj v teoretickej časti, ale zase len povrchne a okrajovo.

Interpretácia získaných výsledkov

Získané výsledky môžete interpretovať rôznymi spôsobmi už počas písania týchto kapitol. Ak vám vyjdú nejaké výsledky z výpočtov, ktoré ste uskutočnili na základe predchádzajúceho zberu dát, môžete ich v individuálnych kapitolách okamžite interpretovať čitateľovi vašimi vlastnými slovami.

Čiastkové závery

Každú jednu kapitolu by ste mali uzavrieť malým čiastkovým záverom, kde zhrniete všetky získané informácie a napíšete, čo ste z toho vyvodili. Skutočný záver práce je už len akýmsi zhrnutím a porovnaním výsledkov z jednotlivých kapitol, ktorý má utvoriť celkový obraz o práci a na základe porovnaní čiastkových výsledkov potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézu, ktorú ste skúmali vo vašej záverečnej práci.

 

Mám záujem o podklady k bakalárskej práci.