Sme 100 % GDPR compliant

Vaše osobné údaje sú pre nás veľmi dôležité, môžete sa spolahnúť na to, že s nimi narábame striktne v súlade s predpismi o GDPR. 

  Čítať viac

Ochrana osobných údajov

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Bakalárska práca na tému... Prekladateľstvo

Bakalárska práca na tému... Prekladateľstvo

Viac o štúdiu v odbore prekladateľstvo/tlmočníctvo aj bakalárskych prácach na túto tému.

Koľko jazykov vieš, toľko ráz si človekom. Hovorí ľudová múdrosť aj skúsenosti čerstvých absolventov. Je to skutočne tak, tí, ktorí ovládajú niektorý zo svetových jazykov, majú otvorené dvere prakticky kdekoľvek. Svoje o tom vedia aj absolventi odboru prekladateľstvo/tlmočníctvo, ktorí sa rozhodne nemajú problém dohovoriť aj na opačnom konci kontinentu.

Prizreli sme sa teda tomuto zaujímavému odboru trochu bližšie a okrem iného sme zisťovali, aké bakalárske práce na tému prekladateľstvo by mohli zaujať.

Prekladateľstvo - perspektíva do budúcna

Štúdium študijného smeru prekladateľstvo-tlmočníctvo pôsobí veľmi zaujímavo a perspektívne, avšak na druhej strane, nie všetci sme tak jazykovo zdatní, aby sme mohli byť rovno profi tlmočníkmi. Ak na to však máte a uvažujete, na čo konkrétne sa vrámci daného odboru zamerať, vedzte, že vyberať si môžete aj z týchto odvetví prekladateľstva:

  • prekladateľ a tlmočník
  • prekladateľ odborných textov
  • prekladateľ umeleckých textov
  • vydavateľský redaktor
  • konferenčný tlmočník
  • tlmočník-sprievodca
  • translatológ

Tri stupne štúdia v odbore prekladateľ/tlmočník

Pravdaže, ani jednu formu prekladateľstva nie je možné vykonávať bez úspešného ukončenia minimálne 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Po troch rokoch štúdia v odbore prekladateľstvo by ste teda mali byť schopní ovládať pracovné jazyky pri sprostredkovaní bežnej komunikácie tak  v písomnej, ako i hovorenej forme.

Absolvent 2. stupňa by mal ovládať už komparáciu jazykových, kultúrnych a spoločenských  systémov. Taktiež by mal byť schopný primerane komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov, písomne i vrámci hovorenej reči.

A absolvent 3. stupňa (PhD.) už ovláda vedecké metódy výskumu prekladateľstva a tlmočníctva na všeobecnej úrovni prekladateľských a tlmočníckych činností, prípadne na úrovni dvoch konkrétnych pracovných jazykov.

Nič z toho sa však nezaobíde bez vhodnej a úspešne obhájenej bakalárskej práce, ktorá je súčasťou daného štúdia. Aké témy v odbore prekladateľstvo zaujali nás? 

Bakalárska práca na tému...

... prekladateľstvo môže mať mnoho podôb. Nám sa páčia aj tieto témy:

- Charakteristika tlmočenia. Zhody a rozdiely medzi prekladom a tlmočením. Druhy tlmočenia podľa jednotlivých klasifikácií.

- Prehľad dejín tlmočenia ako činnosti od najstarších čias po súčasnosť.

- Úloha technológií pri preklade. Problém prekladateľských zásad a prekladu do cudzieho jazyka.

- Tlmočnícka etika. Tlmočník verzus diplomatický a spoločenský protokol.

- Moderný preklad.

- Špecifiká prekladu literatúry pre deti a mládež.

- Audiovizuálny preklad a jeho špecifiká.

Nielen s výberom vhodnej témy, ale aj s čímkoľvek ďalším, týkajúcim sa záverečných či seminárnych prác Vám kedykoľvek poradíme.