Sme 100 % GDPR compliant

Vaše osobné údaje sú pre nás veľmi dôležité, môžete sa spolahnúť na to, že s nimi narábame striktne v súlade s predpismi o GDPR. 

  Čítať viac

Ochrana osobných údajov

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Centrálny register záverečných prác a Antiplagiátorský systém: Všetky diplomové práce sú online!

Centrálny register záverečných prác a Antiplagiátorský systém: Všetky diplomové práce sú online!

Viac o CRZP a kontrole originality diplomoviek i bakalárok.

V roku 2009 bola prijatá novela zákona o vysokých školách, ktorá ukladá slovenským vysokým školám povinne využívať Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a Antiplagiátorský systém (známy aj ako APS, systém na odhaľovanie plagiátov, systém na detekciu plagiátov, kontrola originality).

Na čo všetko slúži tento systém a čomu má zabrániť? Prezradíme vám...

Centrálny register diplomových prác

V CRZP sú online uložené všetky záverečné – bakalárske, diplomové, dizertačné, ako aj kvalifikačné (rigorózne a habilitačné) práce. Práca sa v CRZP uchováva spolu s menom a priezviskom autora práce, názvom vysokej školy, ktorá prácu zaslala a ďalšími metadátami po dobu 70 rokov odo dňa registrácie v CRZP. Mieru originality prác v CRZP overuje ​Antiplagiátorský systém.

Oba systémy sú v rutinnej prevádzke od apríla 2010, prevádzkuje ich Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR. MŠVVaŠ SR spravuje oba systémy.

CRZP verzus plagiátorstvo

Plagiátorstvo je javom, ktorý existoval v minulosti, existuje dnes a bude zrejme existovať aj v budúcnosti. V zásade ide o to, že kto sa dopúšťa plagiátorstva, porušuje tým elementárne zásady akademickej etiky. Zároveň je to však v drvivej väčšine prípadov aj porušenie autorských práv.

Pod pojmom plagiátorstvo rozumieme „krádež“ názorov, nápadov a iných nehmotných bohatstiev, ktoré si neoprávnene privlastníme a vydávame ich za originálne, za svoje vlastné. Plagiátorstvo možno definovať ako použitie originálnych myšlienok a tvorivých vyjadrení inej osoby s úmyslom prezentovať ich ako vlastné myšlienky a vyjadrenia.

Je nutné zdôrazniť, že protokol o kontrole originality nie je potvrdením, že práca je originálom alebo že je plagiátom. Protokol je iba podkladovým materiálom pre rozhodovanie skúšobnej komisie, je teda akousi pomôckou, za pomoci ktorej upozorňuje na dokumenty, ktoré mohli uniknúť pozornosti školiteľa alebo oponenta.

Protokol o kontrole originality identifikuje časti textu predloženej práce totožné s časťami textov prác uložených v CRZP a s vybranými internetovými zdrojmi. Protokol o kontrole originality práce sa sprístupňuje skúšobnej komisii na vyhodnotenie a je súčasťou zápisu o záverečnej (štátnej) skúške.

My vám s Vašimi záverečnými prácami radi pomôžeme, stopercetne spoľahlivo a originálne. Tak sa na nás bez obáv z Centrálneho registra záverečných prác obráťte.