Sme 100 % GDPR compliant

Vaše osobné údaje sú pre nás veľmi dôležité, môžete sa spolahnúť na to, že s nimi narábame striktne v súlade s predpismi o GDPR. 

  Čítať viac

Ochrana osobných údajov

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Citácia alebo parafráza? Vyberte si správne

Citácia alebo parafráza? Vyberte si správne

V záverečných prácach je veľmi dôležité zvoliť správne zdroje, ktoré dokonale podtrhnú celý význam vášho bádania a výsledkov. V bakalárskej práci môže byť viac cudzieho textu ako vášho, je to len kompilát. V diplomovke by mala byť väčšia časť priamo vaše dielo. Vždy však musíte všetko dôsledne ocitovať alebo parafrázovať.

Pri tvorení Vašej práce pracujete s odbornou literatúrou a využívate rôzne literárne zdroje. K nim patria odborné knihy, články z odborných časopisov, zborníky z konferencií, letáky združení, interné materiály rôznych inštitúcii, samozrejme zákony a vyhlášky a tiež odborné internetové zdroje. Neodporúča sa použiť ako literárny zdroj napr. diplomové práce.

Samozrejme všetko čo z tejto literatúry do práce napíšete musíte v práci označiť. Používajú sa dva druhy uvádzania literárnych prameňov - a to buď v texte, alebo pod čiarou. Musíte si ale vybrať jeden a ten používať v celej práci, nemôžete to kombinovať.

Kedy je potrebné citovať

Citácia (nie citát) je úryvok textu, ktorý je v presnom znení od iného autora vložený do vášho textu. Každý jeden kúsok, každé slovo, ktoré od niekoho preberiete, musíte ocitovať a uviesť v zozname použitej literatúry pod určitým číslom alebo zoradené podľa abecedného poradia. Celý citovaný text sa začína a tiež končí úvodzovkami a píše sa kurzívou. Mal by byť krátky a výstižní a jeho dĺžka by nemala presahovať 10 riadkov. Pri citácii sa do zátvorky okrem roku vydania bibliografického odkazu zapisuje aj konkrétne číslo strany, z ktorej bol text citovaný. 

Príklad:

Horňáková (2007, s. 10) uvádza, že okrem výchovy sa zaoberá aj „vzdelávaním, diagnostikou a terapiou tých jedincov, ktorých situácia je natoľko sťažená nepriaznivými okolnosťami, že nemôžu viesť veku primeraný spôsob života a adekvátne k svojím schopnostiam sa uplatniť“.

Stačí veta a máte po chlebe

Ak doslova ukradnete (lebo text je duševné vlastníctvo) nejakú časť textu a neocitujete ju, môžete mať pri odovzdávaní vašej záverečnej práce výrazný problém. Pokojne môžete ísť aj pre disciplinárnu komisiu a prácu nakoniec neobhájite, lebo ste sa stali priamo plagiátormi.

Parafráza

Parafráza – je upravená myšlienka iného autora pričom zmysel tej myšlienky ostáva nezmenený. Informácie z knihy teda akoby voľne parafrázujete do vašej práce. Vtedy sa tento text nedáva do úvodzoviek a môže byť aj na celú stranu. Rovnako ako pri citácii sa aj pri parafráze do zátvorky alebo pod čiaru uvádza bibliografický zdroj, odkiaľ je myšlienka parafrázovaná. Uvádza sa meno autora a rok vydania daného bibliografického zdroja.

Príklad:

A.

Informačné prostredie zahŕňa všetky faktory, ktoré ovplyvňujú ako organizácia pracuje s informáciami. Zaoberá sa cenou a hodnotou všetkých informácií a tiež tým, ako ľudia skutočne využívajú informácie aj ako s nimi ďalej pracujú (Harris et al.,2009).

 

B.

Harris et al. (2009) uvádza, že informačné prostredie zahŕňa všetky faktory, ktoré ovplyvňujú ako organizácia pracuje s informáciami. Zaoberá sa cenou a hodnotou všetkých informácií a tiež tým, ako ľudia skutočne využívajú informácie aj ako s nimi ďalej pracujú. 

Parafrázy pre krátke texty

Vráťme sa k otázke položenej v úvode. Chceme texty citovať alebo parafrázovať? Pri krátkych a mnohopočetných prevzatých textoch je lepšie použiť parafrázu. Veta môže vyzerať napríklad takto: Ako hovorí Jožko Mrkvička vo svojej knihe XY z roku 2000, je dôležité mať pravidelný režim.

Citácie pre celé bloky

Pri dlhších textoch, použite radšej konkrétnu citáciu. Nebudete s tým mať až tak veľa práce, ako pri mnohých krátkych textoch. Citácia by vyzerala takto: „Je dôležité mať pravidelný režim“ (Jožko Mrkvička, XY, 2000, str. 19). Presnejšie informácie o konkrétnej citácii uverejníte vzadu v zozname literatúry.

Ušetríte čas aj nervy

Pri správnom ocitovaní textu hneď pri písaní záverečnej práce a jeho uvedení dozadu do zoznamu použitej literatúry si ušetríte veľa nervov. Jednoducho to robte tak, že akonáhle do wordu skopírujete alebo prepíšte cudzí text, hneď ho ocitujte (alebo parafrázujte) a nikdy vás nič nezaskočí.

Mám záujem o podklady k záverečnej práci