Sme 100 % GDPR compliant

Vaše osobné údaje sú pre nás veľmi dôležité, môžete sa spolahnúť na to, že s nimi narábame striktne v súlade s predpismi o GDPR. 

  Čítať viac

Ochrana osobných údajov

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Obsah a forma úvodu bakalárskej práce

Obsah a forma úvodu bakalárskej práce

Viac o tom, čo má obsahovať úvod bakalárky.

Úvodný obsah

V úvode bakalárskej, ako aj diplomovej a inej odbornej práce by mal autor čitateľov zoznámiť s problematikou, ktorej sa plánuje v práci venovať. To je základ, z ktorého sa ďalej vychádza. K obsahu aj forme úvodu, ktoré tiež musia byť presne také, ako určujú vysokoškolské smernice.

Tvorí základnú časť práce, ktorú si prečíta každý člen komisie na obhajobe a tiež každý, kto sa bude chcieť v krátkosti oboznámiť s obsahom práce a bude chcieť zistiť, či ho práca zaujme alebo nie.  

 

Forma úvodu bakalárky

Úvod práce sa píše za obsahom, prípadne za zoznamom skratiek alebo ilustrácií na samostatnú stranu a jeho strany sa nečíslujú. Rovnako ako záver tvorí jednu až dve normostrany čistého textu. Jediným predeľujúcim prvkom sú odstavce vytvárajúce logické členenie celej kapitoly. Vyvarovať sa je treba citáciám, či už doslovným alebo nepriamym. Taktiež by sa nemal úvod práce členiť inak, než pomocou odstavcov. Napr. nadpisy nižších kapitol alebo zvýraznenia sú tu nežiadúce. A ani obrázky či tabuľky nemajú v úvode bakalárky čo robiť. Úvod sa môže doplniť aj citátom, ktorý sa hodí k problematike, ktorej sa bude v danej práci autor venovať.

 

Obsah úvodu v bakalárskej práci

Úvod práce môže vychádzať zo zadania práce. Pri tvorbe zadania zväčša pomáha vedúci práce autorovi stanoviť jednotlivé body osnovy, ktoré sú ďalej rozvíjané v celej práci. Mať kvalitné zadanie je dobré aj preto, že vedúci práce má lepší prehľad o danej problematike, vďaka čomu dokáže autora správne nasmerovať k vhodnému postupu pri tvorbe samotnej práce. Preto je dobré v úvode popísať problematiku bakalárskej práce, stručne priblížiť obsah jednotlivých kapitol a taktiež použitú metodiku a postup riešenia použitý v práci.

 

Čitateľnosť úvodu bakalárky - kvalita textu práce

Podobne ako záver práce je i úvod časťou, ktorá nie je napísaná hneď na prvý pokus. Aby bol úvod čitateľný a zrozumiteľný pre všetkých čitateľov, často musí  byť dodatočne upravovaný. Práve jeho čitateľnosť je totiž jedným zo základných predpokladov správne napísaného úvodu. Podobne ako anotácia môže úvod slúžiť na fulltextové vyhľadávanie napr. v databáze záverečných prác. Pre použiteľnosť práce je vhodné, aby ju v inak veľkom množstve prác mohol ktokoľvek jednoducho nájsť. Odporúčame písať úvod bakalárskej práce až po vypracovaní hlavnej časti práce. Budete mať prehľad o obsahu jednotlivých kapitol a verte, že vám tak písanie úvodu pôjde rýchlejšie.

 

Pripravíme pre vás úvod bakalárky

 

Do úvodu bakalárskej práce patrí...

 • dôvod výberu danej témy práce
 • stručné zoznámenie čitateľa s problematikou
 • popis čomu sa budete v práci v jednotlivých kapitolách venovať
 • stanovenie hlavného a čiastkových cieľov práce
 • popis použitých metód a postupu riešenia
 • zahrnúť len opodstatnené fakty a skutočnosti
 • čitateľný text

 

Do úvodu bakalárskej práce nepatrí...

 • citácie
 • obrázky
 • grafy a tabuľky
 • nadpisy nižších úrovní
 • príliš konkrétne informácie
 • osobné pocity a názory
 • odborné termíny úzkej problematiky

 

Pomohli sme vám? Ak by ste mali akékoľvek otázky, nielen ohľadom úvodu v bakalárskej práci, sme tu pre vás.

 

Podklady pre bakalársku prácu od profesionálnych autorov