Sme 100 % GDPR compliant

Vaše osobné údaje sú pre nás veľmi dôležité, môžete sa spolahnúť na to, že s nimi narábame striktne v súlade s predpismi o GDPR. 

  Čítať viac

Ochrana osobných údajov

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Obsah a forma úvodu bakalárskej práce

Obsah a forma úvodu bakalárskej práce

Viac o tom, čo má obsahovať úvod bakalárky.

V úvode bakalárskej, ako aj diplomovej a inej odbornej práce by mal autor čitateľov zoznámiť s problematikou, ktorej sa plánuje v práci venovať. To je základ, z ktorého sa ďalej vychádza. K obsahu aj forme úvodu, ktoré tiež musia byť presne také, ako určujú vysokoškolské smernice.

Forma úvodu bakalárky

Úvod práce tvorí, ako aj jej záver jedna až dve normostrany čistého textu. Jediným predeľujúcim prvkom sú odstavce vytvárajúce logické členenie celej kapitoly. Vyvarovať sa je treba citáciám, či už doslovným alebo nepriamym. Taktiež by sa nemal úvod práce členiť inak, než pomocou odstavcov. Napr. nadpisy nižších kapitol alebo zvýraznenia sú tu nežiadúce. A ani obrázky či tabuľky nemajú v úvode bakalárky čo robiť.

Obsah úvodu v bakalárskej práci

Úvod práce môže vychádzať zo zadania práce. Pri tvorbe zadania zväčša pomáha vedúci práce autorovi stanoviť jednotlivé body osnovy, ktoré sú ďalej rozvíjané v celej práci. Mať kvalitné zadanie je dobré aj preto, že vedúci práce má lepší prehľad o danej problematike, vďaka čomu dokáže autora správne nasmerovať k vhodnému postupu pri tvorbe samotnej práce.

Čitateľnosť úvodu - kvalita textu práce

Podobne ako záver práce je i úvod časťou, ktorá nie je napísaná hneď na prvý pokus. Aby bol úvod čitateľný a zrozumiteľný pre všetkých čitateľov, často musí  byť dodatočne upravovaný. Práve jeho čitateľnosť je totiž jedným zo základných predpokladov správne napísaného úvodu. Podobne ako anotácia môže úvod slúžiť na fulltextové vyhľadávanie napr. v databáze záverečných prác. Pre použiteľnosť práce je vhodné, aby ju v inak veľkom množstve prác mohol ktokoľvek jednoducho nájsť.

Do úvodu práce patrí...

  • stručné zoznámenie čitateľa s problematikou
  • stanovenie cieľa práce
  • čitateľný text

Do úvodu práce nepatrí...

  • citácie
  • obrázky
  • nadpisy nižších úrovní
  • príliš konkrétne informácie
  • odborné termíny úzkej problematiky

Pomohli sme vám? Ak by ste mali akékoľvek otázky, nielen ohľadom úvodu v bakalárskej práci, sme tu pre vás.