Sme 100 % GDPR compliant

Vaše osobné údaje sú pre nás veľmi dôležité, môžete sa spolahnúť na to, že s nimi narábame striktne v súlade s predpismi o GDPR. 

  Čítať viac

Ochrana osobných údajov

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Stanovenie cieľa a hypotéz v bakalárskej práci

Stanovenie cieľa a hypotéz v bakalárskej práci

Cieľ bakalárskej práce súvisí aj so správnou hypotézou. Viete, aká by mala hypotéza byť?

Jedným z prvých krokov vrámci tvorby, presnejšie predprípravy na písanie bakalárskej práce je stanovenie hlavného cieľa, ako aj cieľov čiastkových, ktoré sa budeme snažiť v práci následne potvrdiť či vyvrátiť. Je to dôležité východisko, bez ktorého žiadna bakalárka, ani iné typy záverečných prác vzniknúť nemôžu.

Stanovte si cieľ vašej bakalárky včas a s dôrazom na jeho dosiahnuteľnosť. Ako však na to? Pomôckou je aj stanovenie vhodnej hypotézy...                  

Hlavný cieľ bakalárky a hypotéza

Po získaní teoretického zázemia prichádza na rad posledná súčasť prípravnej fázy, a to stanovenie cieľa a hypotéz. Zároveň však dochádza k ďalšiemu upresneniu zvolenej témy, pretože stanovenie cieľa definitívne odhalí, či téma nie je príliš široká a zúži ju. Cieľ je preto nutné definovať čo najkonkrétnejšie.

Čoho sa isto vyvarujte, to sú všeobecné formulácie a frázy, čomu môže značne napomôcť aj stanovenie hypotéz. Hypotéza vám totiž pomôže predbežne stanoviť vzťahy medzi jednotlivými súčasťami teórie a predikovať výsledok. Jej nepopierateľnou výhodou je tiež fakt, že platným výsledkom práce je i popretie pôvodne stanovenej hypotézy. Nebojte sa teda formulovať hypotézy, nemôžete sa pomýliť. Platnými výstupmi hypotézy je okrem jej popretia aj jej potvrdenie, prípadne spresnenie.

Ako správne stanoviť hypotézu

Stanovenie hypotéz má svoje pravidlá. V prvom rade musí byť  hypotéza jasná, zrozumiteľná a čo možno najstručnejšia. Pozor, nezamieňajte si hypotézu s výskumnou otázkou! Hypotézy sú totiž tvrdenia, musia byť teda tvorené vždy oznamovacou vetou.

Tiež nezabudnite na to, že hypotézu budete sami overovať, musí teda byť aj overiteľná. Platným výstupom v žiadnom prípade nie je iba konštatovanie, že hypotézu nie je možné overiť. Predídete tomu tak, že si hneď na začiatku vyrátate všetky premenné, ktoré hypotéza obsahuje.

Nezabudnite ani na to, že hypotéza ako platná súčasť vedeckej práce nesmie obsahovať nijaké vaše osobné tvrdenia či neobjektívne hodnotenia. Hypotéza neoveruje, čo si o čom myslíme, je výlučne o platnosti dát.

Hypotézy v každom prípade slúžia najmä vám, zjednodušia totiž nielen stanovanie hlavného cieľa bakalárskej práce, ale i prácu samotnú. Pri ich stanovení sa preto zbytočne nezamotajte, netvorte dlhé súvetia, ale  zostaňte pri kratších, jednoduchších vetách, na ktoré je možné odpovedať len „áno“ alebo „nie“.  

Nech je vám hypotéza pri tvorbe bakalárskej práce nápomocná, ak by ale vznikli nejaké problémy, sme tu pre vás, radi vám poradíme.