Najlepší autori

Autor #980

1. miesto
Registrovaný od
17.02.2015
Počet ukončených prác
344
Celkový počet bodov
150 bodov z 33 hodnotení

Autor #1217

2. miesto
Registrovaný od
21.03.2015
Počet ukončených prác
221
Celkový počet bodov
101 bodov z 21 hodnotení

Autor #1507

3. miesto
Registrovaný od
28.04.2015
Počet ukončených prác
88
Celkový počet bodov
36 bodov z 8 hodnotení

Autor #649

4. miesto
Registrovaný od
08.11.2014
Počet ukončených prác
141
Celkový počet bodov
33 bodov z 8 hodnotení

Autor #615

5. miesto
Registrovaný od
10.10.2014
Počet ukončených prác
98
Celkový počet bodov
25 bodov z 5 hodnotení

Autor #606

6. miesto
Registrovaný od
09.10.2014
Počet ukončených prác
41
Celkový počet bodov
25 bodov z 5 hodnotení

Autor #2737

7. miesto
Registrovaný od
08.02.2016
Počet ukončených prác
14
Celkový počet bodov
25 bodov z 5 hodnotení

Autor #4596

8. miesto
Registrovaný od
23.11.2016
Počet ukončených prác
11
Celkový počet bodov
25 bodov z 5 hodnotení

Autor #2074

9. miesto
Registrovaný od
13.11.2015
Počet ukončených prác
38
Celkový počet bodov
21 bodov z 6 hodnotení

Autor #981

10. miesto
Registrovaný od
17.02.2015
Počet ukončených prác
42
Celkový počet bodov
20 bodov z 4 hodnotení

Autor #2942

11. miesto
Registrovaný od
24.02.2016
Počet ukončených prác
55
Celkový počet bodov
18 bodov z 4 hodnotení

Autor #5482

12. miesto
Registrovaný od
15.03.2017
Počet ukončených prác
14
Celkový počet bodov
15 bodov z 3 hodnotení

Autor #2645

13. miesto
Registrovaný od
02.02.2016
Počet ukončených prác
14
Celkový počet bodov
10 bodov z 2 hodnotení

Autor #616

14. miesto
Registrovaný od
13.10.2014
Počet ukončených prác
7
Celkový počet bodov
10 bodov z 2 hodnotení

Autor #2709

15. miesto
Registrovaný od
07.02.2016
Počet ukončených prác
6
Celkový počet bodov
10 bodov z 2 hodnotení

Autor #1859

16. miesto
Registrovaný od
01.10.2015
Počet ukončených prác
3
Celkový počet bodov
10 bodov z 2 hodnotení

Autor #2104

17. miesto
Registrovaný od
18.11.2015
Počet ukončených prác
99
Celkový počet bodov
5 bodov z 1 hodnotenia

Autor #3129

18. miesto
Registrovaný od
07.03.2016
Počet ukončených prác
28
Celkový počet bodov
5 bodov z 1 hodnotenia

Autor #6302

19. miesto
Registrovaný od
12.09.2017
Počet ukončených prác
25
Celkový počet bodov
5 bodov z 1 hodnotenia

Autor #608

20. miesto
Registrovaný od
09.10.2014
Počet ukončených prác
24
Celkový počet bodov
5 bodov z 1 hodnotenia

Autor #805

21. miesto
Registrovaný od
06.01.2015
Počet ukončených prác
23
Celkový počet bodov
5 bodov z 1 hodnotenia

Autor #6194

22. miesto
Registrovaný od
27.07.2017
Počet ukončených prác
11
Celkový počet bodov
5 bodov z 1 hodnotenia

Autor #2682

23. miesto
Registrovaný od
04.02.2016
Počet ukončených prác
10
Celkový počet bodov
5 bodov z 1 hodnotenia

Autor #6134

24. miesto
Registrovaný od
07.07.2017
Počet ukončených prác
9
Celkový počet bodov
5 bodov z 1 hodnotenia

Autor #631

25. miesto
Registrovaný od
22.10.2014
Počet ukončených prác
9
Celkový počet bodov
5 bodov z 1 hodnotenia