Sme 100 % GDPR compliant

Vaše osobné údaje sú pre nás veľmi dôležité, môžete sa spolahnúť na to, že s nimi narábame striktne v súlade s predpismi o GDPR. 

  Čítať viac

Ochrana osobných údajov

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Úvod do bakalárskej práce – ako ho napísať?

Úvod do bakalárskej práce – ako ho napísať?

Úvodný obsah

Charakteristika úvodu bakalárskej práce

Úvod bakalárskej práce sa píše hneď po obsahu a predstavuje začiatok teoretickej časti práce. V ňom autor popisuje prečo si zvolil danú tému a prečo je táto téma aktuálna. Môže stručne popísať stav riešenej problematiky na Slovensku aj v zahraničí. V skratke zhrnie ďalšie časti práce- jednotlivé kapitoly a podkapitoly, ktoré bude obsahovať. Opíše problémy, ktorým sa bude venovať. Taktiež môže autor spomenúť, aj bibligrafický zdroj, ktorý tvoril základ pre vypracovanie teoretickej časti.

Príklad úvodu bakalárky

Príklad: Témou bakalárskej práce je finančná analýza, ktorá patrí  k základom každého finančného manažéra, keďže je súčasťou jeho každodennej práce a slúži  nielen na strategické a taktické rozhodovanie o financiách a investíciách, ale i ako reporting vlastníkom, veriteľom a ďalším záujemcom. Finančná analýza je oblasť, ktorá predstavuje významnú súčasť sústavy podnikového riadenia, ktoré nám pomáha posúdiť, ako a či podnik hospodári efektívne…

Podstatné prvky úvodu bakalárskej práce

V úvode je dôležité, keď autor vysvetlí hlavný cieľ práce, čomu sa bude v práci najviac venovať a čo chce dosiahnuť a taktiež čiastkové ciele, ktoré sú potrebné na dosiahnutie hlavného cieľa.

Ak je súčasťou bakalárskej práce aj empirická časť, v úvode je potrebné opísať a to, čo bolo predmetom a cieľom nášho skúmania, v krátkosti sa popíšu metódy a postupy riešenia.  

Príklad: Cieľom bakalárskej práce je uskutočnenie finančnej analýzy firmy XY v rokoch 2010 – 2015, v ktorej sú použité metódy popísané v teoretickej časti. Zámerom práce je zhrnutie výsledkov finančnej analýzy, zhodnotenie údajov získaných danou analýzou, definovanie silných a slabších stránok spoločnosti spolu s návrhom budúcich riešení. Analýza je zameraná na rozbor účtovných výkazov, hodnotenie pomerovými ukazovateľmi a vytvorením pyramídového rozkladu ukazateľov finančnej analýzy.  

Úvod patrí k dôležitej časti každej práce, preto by mal čitateľa uviesť do problematiky práce a motivovať ho k prečítaniu celej bakalárskej práce. Na rozdiel od zvyšku práce, je povolené písať ho voľnejším, nie úplne odborným štýlom.

Taktiež netreba zabudnúť na to, že úvodná strana sa nečísluje.

Úvod záverečnej práce píšte až na záver

Keďže v úvode zhŕňame celú prácu, ťažko ho možno napísať, ak ešte nemáme skompletizovaný kľúčový text. Preto základné pravidlo znie: Úvod sa vždy píše sa až na konci bakalárskej práce.

Nezabudnite: Úvod musí obsahovať spoločenský význam spracovávanej témy, cieľ práce, štruktúru a tiež stručný popis jednotlivých kapitol.
Tak hor sa do toho, nech už máte vašu bakalárku hotovú. Pokojne sa však obráťte na profesionálov, ak budete mať pocit, že potrebujete s niečím poradiť, istotne vám pomôžu.

 

Mám záujem o napísanie úvodu bakalárky