Sme 100 % GDPR compliant

Vaše osobné údaje sú pre nás veľmi dôležité, môžete sa spolahnúť na to, že s nimi narábame striktne v súlade s predpismi o GDPR. 

  Čítať viac

Ochrana osobných údajov

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Úvod do bakalárskej práce – ako ho napísať?

Úvod do bakalárskej práce – ako ho napísať?

Poviete si, čo tam po úvode, ten zbúcham raz-dva. No čudovali by ste sa, koľkí sa práve s ním trápia, nakoľko nedokážu sformulovať zopár zmysluplných viet. Možno ho píšu v nesprávnom poradí, možno je chyba inde. V každom prípade nezúfajte, my vám poradíme, ako správne napísať úvod vašej bakalárky.

Charakteristika úvodu bakalárskej práce

Teoretická časť každej bakalárskej práce začína úvodom. V ňom autor popisuje, akú tému si vybral, prečo práve túto a v skratke popíše aj to, o čom sú jednotlivé kapitoly a podkapitoly. V úvode možno spomenúť aj bibliografický zdroj, ktorý tvoril základ pre vypracovanie teoretickej časti práce.

Príklad: Témou bakalárskej práce je finančná analýza, ktorá patrí  k základom každého finančného manažéra, keďže je súčasťou jeho každodennej práce a slúži  nielen na strategické a taktické rozhodovanie o financiách a investíciách, ale i ako reporting vlastníkom, veriteľom a ďalším záujemcom. Finančná analýza je oblasť, ktorá predstavuje významnú súčasť sústavy podnikového riadenia, ktoré nám pomáha posúdiť, ako a či podnik hospodári efektívne…

V úvode vysvetlíme hlavný cieľ práce, ako aj čiastkové ciele, ktoré sú potrebné na dosiahnutie hlavného cieľa.

Ak je súčasťou bakalárky aj empirická časť, v úvode je treba opísať, čo bolo predmetom a cieľom nášho skúmania.

Príklad: Cieľom bakalárskej práce je uskutočnenie finančnej analýzy firmy XY v rokoch 2010 – 2015, v ktorej sú použité metódy popísané v teoretickej časti. Zámerom práce je zhrnutie výsledkov finančnej analýzy, zhodnotenie údajov získaných danou analýzou, definovanie silných a slabších stránok spoločnosti spolu s návrhom budúcich riešení. Analýza je zameraná na rozbor účtovných výkazov, hodnotenie pomerovými ukazovateľmi a vytvorením pyramídového rozkladu ukazateľov finančnej analýzy.  

Úvod nečíslujeme.

Úvod píšte až na záver

Keďže v úvode zhŕňame celú prácu, ťažko ho možno napísať, ak ešte nemáme skompletizovaný kľúčový text. Preto základné pravidlo znie: Úvod sa vždy píše sa až na konci bakalárskej práce.

Nezabudnite: Úvod musí obsahovať spoločenský význam spracovávanej témy, cieľ práce, štruktúru a tiež stručný popis jednotlivých kapitol.
Tak hor sa do toho, nech už máte vašu bakalárku hotovú. Pokojne sa však obráťte na profesionálov, ak budete mať pocit, že potrebujete s niečím poradiť, istotne vám pomôžu.