Sme 100 % GDPR compliant

Vaše osobné údaje sú pre nás veľmi dôležité, môžete sa spolahnúť na to, že s nimi narábame striktne v súlade s predpismi o GDPR. 

  Čítať viac

Ochrana osobných údajov

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Záver bakalárky: Ako ho dotiahnuť do úspešného konca?

Záver bakalárky: Ako ho dotiahnuť do úspešného konca?

Úvodný obsah

Máte už vypracovanú takmer celú bakalársku prácu a už Vám chýba iba záver? Na tejto časti si dajte taktiež záležať, pretože patrí k podstatnej časti práce.

Píšte ho nanajvýš zodpovedne, správne a presne tak, ako sa má. Neviete, čo by mal obsahovať a aký by mal mať rozsah? Poradíme Vám, ako na to...

 

Rozsah a členenie záveru bakalárky

Záver bakalárskej práce by mal byť vypracovaný na jednu až dve normostrany čistého textu. Určite ho nepíšte na menej strán, no taktiež sa ho nesnažte zbytočne rozpisovať a písať tam veci, ktoré tam nepatria. Záver má byť zhrnutím obsahu Vašej práce, nepatria tam žiadne otázky a ani podkapitoly.  Ak chcete jednotlivé myšlienky a časti záveru nejakým spôsobom oddeliť, rozdeľte ich do odstavcov, no aj to len v obmedzenej miere. Všeobecne sa odporúčajú 3, maximálne 5 odstavcov.  Záver by taktiež nemal obsahovať žiadne tabuľky, obrázky a ani iné prílohy.

Píšte ho v minulom čase a v 1.osobe množného čísla, rovnako ako celú prácu. A nezabudnite na to, že strany záveru sa nečíslujú.

 

Záver je omegou každej záverečnej práce

Tak ako je úvod alfou záverečnej práce, záver predstavuje jeho omegu, preto sa pri jeho písaní poriadne zamyslite. Ako sme už spomínali, patrí k podstatnej časti práce, ktorú si určite komisia a taktiež oponent pri obhajobe práce prečíta a venuje jej patričnú pozornosť. Na  základe toho, čo bude záver Vašej bakalárskej práce obsahovať, si členovia komisie vytvoria o Vašom diele úsudok, preto si na jeho vypracovanie doprajte dostatok času a nebojte sa ho niekoľkokrát prehodnotiť a skontrolovať.

Vedzte, že to nie je len komisia, kto si bude istotne čítať Váš úvod aj záver. Rovnako tak každý ďalší prípadný čitateľ, ktorý bude zháňať informácie v univerzitnej knižnici, sa práve vďaka úvodu a záveru dozvie, či mu bude daný materiál nápomocný.

 

Vypracujeme vám podklady k bakalárke

 

Obsah záveru v bakalárskej práci

Záver práce by sa mal do istej miery odvíjať od úvodu. A teda, ak ste si v úvode stanovili nejaké ciele práce, ktoré v nej chcete dosiahnuť, záver je tým miestom, kde sa k tomu vyjadríte a zhodnotíte, či sa Vám tie ciele podarilo dosiahnuť. Je to komplexné zhrnutie celej bakalárskej práce, zhodnotenie prínosov, a poukázanie na skutočnosť, či a akým spôsobom Vaša bakalárska práca splnila stanovené ciele, prípadné hypotézy a možnosti aplikácie vašich výsledkov do praxe. 

Hypotézy a výsledky v záverečnej práci

Neobávajte sa do práce zahrnúť aj hypotézy, ktoré sa Vám nepotvrdia alebo niektoré výsledky, ktoré nedopadnú podľa Vašich pôvodných očakávaní. Predtým ako ste si ich stanovili, ste ešte nemali k dispozícii všetky dostupné informácie a ak nejakú zo svojich hypotéz po dôkladnom preskúmaní vyvrátite, má to vedecky identickú hodnotu, ako keby ste ju potvrdili. Prípadne môžete navrhnúť ich spôsob riešenia pre prax alebo odporúčania, ako by sa dala daná tematika ďalej rozvíjať. Nadviazať na takýto záver môžete aj sami, ak plánujete pokračovať v štúdiu a rozhodnete sa tému  rozvinúť  v diplomovej práci.

Do záveru však v žiadnom prípade neuvádzajte konkrétne výsledky, k ním sa vyjadrujeme v praktickej časti záverečnej práce. Ide skôr o výsledok zhrnutý v niekoľkých stručných a výstižných vetách.

Veríme, že aj vďaka našim radám sa Vám podarí doviesť záver aj celú bakalárku do úspešného konca. A najmä ju šťastne obhájiť.

 

Pripravíme kvalitný záver bakalárskej práce