Sme 100 % GDPR compliant

Vaše osobné údaje sú pre nás veľmi dôležité, môžete sa spolahnúť na to, že s nimi narábame striktne v súlade s predpismi o GDPR. 

  Čítať viac

Ochrana osobných údajov

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Úvod do diplomovej práce nepíšte na úvod

Úvod do diplomovej práce nepíšte na úvod

Dôležité informácie o úvode v diplomovej práci.

 

Úvodný obsah

 

Každá záverečná práca a jej teoretická časť sa začína úvodom. Paradoxne sa však píše až v závere tvorby práce, kedy sú už známe výsledky výskumu a je skompletizovaná aj teória diplomovky. Prečo je tomu tak? Vysvetlíme...

 

Úvod diplomovky nie na úvod

Úvod – povinná časť diplomovej práce, v ktorej popíšete, akú tému ste si zvolili, aj prečo a stručne načrtnete, čomu sa plánujete v práci venovať. V krátkosti charakterizujete jednotlivé kapitoly, podkapitoly a aj to, čím sa budete zaoberať v praktickej časti práce. Jeho základnými charakteristikami sú vecnosťvýstižnosť a jasnosť.

V úvode môžete uviesť aj citát, ktorý by sa podľa Vás k téme Vašej diplomovej práce hodil alebo jeho význam by vystihoval problém, ktorým sa v práci zaoberáte. Môžete tam popísať aj to, v čom všetkom sa Vaša práca odlišuje od iných, na podobnú tému písaných prác a čo nové prináša. A toto je ten dôvod, prečo je lepšie si jeho napísanie nechať až na koniec.

Ako na úvod v diplomovej práci

Úvod záverečnej práce je vstupným zdrojom informácií k téme každej záverečnej práce. Určite nie je vhodné, písať úvod ešte predtým, ako začnete písať jadro práce. Nechajte si to na koniec. Píše sa však až po dopísaní všetkých kapitol, aj po záverečnom hodnotení, teda až vtedy, kedy už presne vieme, čo sme dosiahli výskumom, aj čo sme kde riešili.

Nachádza sa za obsahom diplomovej práce, na samostatnej strane.

Zvyčajne má rozsah jednu až dve normostrany. Určite nebude vhodné, ak budete úvod príliš rozpisovať a uvádzať tam konkrétne poznatky z jednotlivých kapitol. Zbytočne by ste sa tak viac krát opakovali. Naopak tiež nie je vhodné, keď rozsah úvodu bude iba na pol strany. To určite neurobí dobrý dojem na hodnotiacich Vašej práce. Bude im z toho vyplývať, že ste si na tom nedali záležať. Poriadne sa preto zamyslíte nad tým, čo by si mal čitateľ Vašej práce v úvode prečítať, pretože to je tá časť, ktorú čitateľ vidí hneď na  začiatku, keď  sa chce s Vašou prácou oboznámiť.

Ako sme už spomínali, hneď na začiatku úvodu môžete uviesť krátky výstižný citát, no to nie je nutné, je to na Vás. Úvodný odsek úvodu by mal poukázať na súčasný stav spracovania problematiky a vymedziť hlavný problém, ktorý sa bude v práci riešiť. Následne v ďalších odsekoch je vhodné v krátkosti popísať, čím sa budete zaoberať v jednotlivých kapitolách, taktiež je treba vysloviť hypotézu, stanoviť základný aj čiastkové ciele i metodiku práce.

Príklad:

„Cieľom našej diplomovej práce je analýza ekonomického stavu v konkrétnom podniku. V prvej kapitoly našej práce uvádzame charakteristiku ekonomiky, .....Druhá kapitola je zameraná na priblíženie si podniku XY, ktorý sme si vybrali na realizáciu nášho výskumu. Následne v praktickej časti podrobne popíšeme výskum, ktorý budeme vykonávať na základe hypotéz, ktoré si uvedieme pred realizáciou daného výskumu. „

V závere úvodu diplomovej práce je dobré poďakovať školiteľovi, prípadne každému, kto vám pri jej tvorbe pomohol. Môžete spomenúť aj svoju rodinu, ktorá Vás v písaní práce určite podporovala. V neposlednom rade je dôležité spomenúť aj inštitúcie, organizácie alebo zariadenia, v ktorých ste realizovali svoj výskum alebo osoby, s ktorými ste na výskume pracovali, ak to tak bolo.  Ešte zhrnúť výsledky práce a navrhnúť ďalšie riešenia danej problematiky a je to.

Príklad:

„Zároveň sa chcem touto cestou poďakovať vedúcemu mojej diplomovej práce Mgr. Jurajovi Makovi, PhD., za jeho odborné vedenie, metodickú pomoc, cenné rady, pripomienky a za podporu, ktorú mi venoval pri vypracovaní tejto práce. Taktiež sa chcem poďakovať vedeniu a zamestnancom podniku XY, za umožnenie realizovania výskumu, potrebného pre spracovanie praktickej časti práce. V neposlednom rade sa chcem poďakovať svojej rodine a blízkym za ich podporu.“

 

Nezabudnite, úvod záverečnej práce je kľúčovou časťou diplomovky, nakoľko z nej pri hodnotení práce vychádza ako školiteľ, tak komisia aj oponent, a teda rozhodne stojí za to venovať mu dostatok času, energie a v prípade nejasností si aj nechať poradiť od skúsenejších.

 

Mám záujem o podklady k záverečnej práci