Viac o systéme IMRaD v diplomovej práci

Viac o systéme IMRaD v diplomovej práci

Tvorba diplomovky jednoduchšia aj vďaka systému IMRaD.

Ak aj vám hlavou hmýri, čo to ten IMRaD je a celkom presne nechápete, na čo by vám bol dobrý, čítajte viac o význame tohto efektívneho systému, ktorý nejednému študentovi do značnej miery uľahčil prácu na diplomovke.

Vysvetlenie, čo skratka IMRaD znamená

Skratka IMraD pôsobí dosť nejasne a nezrozumiteľne. Zaiste aj preto, že sú to prvé písmená z anglických slov introduction, methods, results a discussion. Čo presne však jednotlivé pojmy znamenajú?

  • Introduction - „čo budeme zisťovať“ - úvod do problematiky - výskumný problém, teoretický (sociálny, kultúrny, politický, ekonomický,...) rámec a súčasný stav danej problematiky doma aj v zahraničí
  • Methods - „ako to budeme zisťovať“ - metodika práce, formulácia a ciele výskumu, hypotézy, príp. výskumné otázky - metódy skúmania
  • Results - „čo sme zistili“ - výsledky výskumu – potvrdenie/vyvrátenie hypotéz - výsledky, vyhodnotenie výskumu a overenie hypotéz
  • Discussion - „význam našich zistení“ - záverečné zhodnotenie výskumu, návrhy a odporúčania pre prax

Praktické využitie IMRaD pri písaní diplomovej práce

Najväčšou prednosťou systému IMRaD je to, že prácu na diplomovke významne zjednoduší a je veľmi prehľadný, vďaka čomu jasne nastaví cieľ, metodiku aj hodnotenie výsledkov záverečnej práce. IMRaD v diplomovej práci skrátka bez väčších ťažkostí zaistí, že každý študent presne vie, na čo sa je potrebné pri jej tvorbe sústrediť a ako postupovať.

A ak by ste predsa len váhali, je tu tím našich odborníkov, ktorí dokonale ovláda aj systém IMRaD a pomôže vám s náročnou tvorbou diplomovej práce.